MTB spor grus

Nyt grus materiale til MTB spor

more4mtb og BG Stone introducerer et knust granit grus materiale til anlæg af mountain bike spor. Den knuste granit har stærke egenskaber:

  • 100% knust materiale – pakker stærkt sammen til et formstabilt spor
  • Ingen runde sten i overfladen
  • Ingen flintesten – færre punkteringer
  • Større bæreevne – mindre lagtykkelse

Se MTB spor grus produktblad og find information om produkt test nedenfor. Se også en ny lille video om MTB spor grus og stabilgrus.

Baggrund

Stabilgrus til mountain bike spor er et vidt begreb. Stabilgrus sammensættes mekanisk i grusgrave hvor bakke materiale graves ud, sorteres og sammensættes til forskellige krav. Stabilgrus kan også være produceret af sømateriale, som produceres ned at suge materiale op fra søer eller havbund, og derefter sortere og blande materialet til samme krav. Sømateriale anbefales ikke til MTB spor, da det som regel indeholder flere runde sten og ofte indeholder store mængder flint, som knuses til små spidse sten.

Til de fleste spor anvendes en stabilgrus i kvalitet II, som er den kvalitet der produceres i de fleste grusgrave.

Men kvalitet II kan svinge meget indenfor de rammer der sættes i Normer og vejledninger for anlægsgartnerarbejde 2010 som bygger på Danske Standarder DS/EN 13285 og DS13242.

Fordelingen af kornstørrelser kan variere indenfor krav i normerne. Stabilgrus fra nogle grusgrave kan være næsten umulige at banke helt fast og bliver ved at være løst. Andre blandinger kan blive mere faste.

Andelen af knust materiale er med til at binde og pakke materialet. Kvalitet II må indeholde op til 70% runde partikler. De runde partikler kan være årsag til en løs stabilgrus og give problemer med rulning på overfladen.

Andelen af flint i det knuste materiale kan være med til at give flere punkteringer. I nogle grusgrave er andelen af flint i det knuste materiale stor.

Knust granit er et stærkere alternativ

Den knuste granit har alle de gode egenskaber der skal til for at skabe et stærkt og holdbart spor. Samtidig kan mængden reduceres, idet 100% knust materiale binder så godt sammen at lagtykkelsen kan reduceres med minimum 10%, snarere 20%. Det giver en god besparelse i transport, udkørsel og udlægning af grus på sporet.

På det nye Mountain bike spor i Hammel er der etableret to lange flowy nedkørsler med med MTB spogrus fra BG Stone. Strækningerne er supersjove at køre og man kan mærke stor forskel i den måde dækkene bider i overfladen og fornemmelsen af et stærkt spor i bla. berms er tydelig.

IMG_1616På sporet er der endvidere etableret prøvestrækninger for at afdække hvor lille en lagtykkelse der kan bære sporet. Der lavet prøvestrækninger med både MTB spor grus og almindelig stabilgrus. Se mere om MTB spor test af materialer og lagtykkelser for bærelag, og følg med på siden her når der gennem den kommende vintersæson rapporteres fra prøvestrækningerne.

Kontakt more4mtb om MTB spor grus af knust granit.

Comments are closed.